Volkova N.P.

Natalya P. Volkova, Afrikantov OKB Mechanical Engineering,
15, Burnakovskiy dr., Nizhny Novgorod, 603074, Russia, kurbatova-n@bk.ru.

Articles of the author:

Яндекс.Метрика