Brykalov S.M.

Sergey M. Brykalov, Dr. Sci. (Economical), Afrikantov OKB Mechanical Engineering,
15, Burnakovskiy dr., Nizhny Novgorod, 603074, Russia, sm-brykalov@okbm.nnov.ru.

Articles of the author:

Яндекс.Метрика