Shavrovskaya M.N.

Marina N. Shavrovskaya, Cand. Sci. (Economical), Ural State University of Economy,

62/45, 8 March/Narodnoy Voli st., Ekaterinburg, 620144, Russia, marina_bel@list.ru..

Articles of the author:

Яндекс.Метрика