Razumovskaya E.M.

Elena M. Razumovskaya, Dr. Sci. (Economical), Professor, Kazan (Volga region) Federal University,

18, Kremlyovskaya st., Kazan, 420008, Russia, elena.razumovskaya@kpfu.ru.

Articles of the author:

Яндекс.Метрика