Klyueva Yu.S.

Yulia S. Klyueva, Cand. Sci. (Economics), Associate Professor, Institute of Food Technology and Design – a branch of Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics,
13, Gornaya str., Nizhny Novgorod, 603062, Russia juliya_klyueva@mail.ru

Articles of the author:

Яндекс.Метрика